Rozširujeme náš social media tím a hľadáme posily, ktoré budú dušou nášho tímu a chcú pomôcť budovať svet, kde na našich tanieroch prevládajú rastlinné potraviny. Konkrétne hľadáme človeka, ktorý má blízky vzťah k sociálnym sieťam a rád by vytváral zaujimavý a hodnotný obsah.

Miesto výkonu práce: diaľkovo
Kedy: ihneď/dohodou
Pracovná doba: flexibilná, minimálne 6-10 hodín/týždenne + intenzívnejšie zaškolenie počas prvých týždňov
Odmena: neplatená dobrovoľnícka pozícia

Náplň práce:
Social media manažér/ka spracováva kampaňové výstupy do publikovatenej podoby – vytvára grafiku v jednoduchých programoch (Canva), zabezpečuje copywriting (v spolupráci s kampaniermi/kami) a dohliada na zvyšovanie dosahu a interakcií. Postupne sa učí tvoriť v téme vlastný obsah až do bodu, kedy samostatne vedie celú komunikáciu svojho programu na sociálnych sieťach, vrátane komunikácie cez správy, moderovanie diskusií pod príspevkami, až po plánovanie rastu a rozvoja daného kanála. Postupom času môže k roli pribudnúť aj online marketing. Social media manažér/ka sa neustále rozvíja. V prípade úspechov môže začať s vedením celého social media tímu. Pre začiatok je to pozícia na 6-10 hodín týždenne, ale je tu priestor zapojiť sa viac, alternatívne rozšíriť tím pre jednotlivé kanály o ďalších aktivistov/ky a neskôr sa podieľať na tvorbe komunikačnej stratégie jednotlivých programov a organizácie.

 • príprava a tvorba obsahu na sociálne siete

 • správa účtov na sociálnych sieťach (Facebook, Instagram)

 • rozvíjanie vzťahov a konverzácie s publikom

 • účasť na navrhovaní, výrobe a riadení komunikačných výstupov pri realizácii kampaní a projektov

Pozícia je vhodná pre začiatočníka/čku. Požaduje sa ochota učiť sa nové veci, profesionalita, budovanie si prehľadu o aktuálnych trendoch na poli sociálnych sieti, kreativita, časová flexibilita, schopnosť samostatnej ako aj tímovej práce. Potrebná je pasívna znalosť angličtiny a plynulá slovenčina slovom aj písmom s výbornou gramatikou a štylistikou, schopnosť efektívneho vyhľadávania a spracúvania relevantných informácií, a v neposlednom rade, aktívne používanie Facebooku a Instagramu, ktoré je nevyhnutným predpokladom úspešnej uchádzačky i uchádzača.

Požiadavky na uchádzačku/a:

 • aktívne používanie Facebooku a Instagramu

 • bezchybná slovenská gramatika

 • pozitívny vzťah k učeniu sa a sebarozvoju

 • anglický jazyk na úrovni minimálne B2

 • časová flexibilita

 • schopnosť extrakcie dôležitých a relevantných informácií z textu

 • schopnosť prioritizácie úloh

Zručnosti, ktoré sú výhodou:

 • skúsenosti so správou firemných účtov na sociálnych sieťach

 • skúsenosti s copywritingom

 • skúsenosti so základnými grafickými programami

Čo ponúkame:

 • šancu pracovať na ukončení utrpenia zvierat a zastavení klimatickej zmeny

 • kompletné zaškolenie na pozíciu a do používania všetkych nástrojov a služieb

 • možnosť dalšieho profesného rastu v organizácii

 • možnosť neskoršieho prechodu na platenú pozíciu

 • prístup k interným vzdelávacím materiálom, tréningom, knižnici a ďalším zdrojom

 • teambuildingové aktivity

 • možnosti spolupráce s najefektívnejšími svetovými organizáciami, zameranými na zmenu stravovacieho systému, tak, aby sa minimalizovali jeho dopady na klimatickú krízu

O organizácii:

Hlavným cieľom projektu Jem pre Zem je pomoc životnému prostrediu a boj proti klimatickej kríze častejším zaraďovaním rastlinných jedál. Jem pre Zem pôsobí v dvoch oblastiach: podporuje záujem o rastlinné stravovanie u širšej verejnosti a zároveň zvyšuje dostupnosť rastlinných produktov a jedál na slovenskom trhu. Tento projekt je súčasťou organizácie Humánny pokrok.

Humánny pokrok je združením pre rozvoj ľudskosti a udržateľnosti. Sme hlasom zvierat a presadzujeme udržateľné riešenia, ktoré dokážu nasýtiť planétu. Humánny pokrok vznikol spojením viacerých úspešných zvieracoprávnych projektov s cieľom priniesť na Slovensko silný hlas zvierat, ktorý bude klásť dôraz na ľudskosť a udržateľnosť. Humánny pokrok je členom globálnej koalície Open Wing Alliance, bojujúcej proti klietkovému chovu sliepok, medzinárodnej organizácie Fur Free Alliance bojujúcej za ukončenie kožušinového chovu, ako aj najväčšej zvieracoprávnej platformy v Európe – Eurogroup for Animals.

Sme hlasom zvierat, ktoré sú v spoločnosti najpočetnejšie, vystavené najväčšej miere utrpenia, a najviac prehliadané. Pracujeme na princípoch efektívneho altruizmu a našim cieľom je nahradiť zvieratá vo výrobných procesoch. Združenie vzniklo v roku 2009 a v roku 2018 sa premenovalo na Humánny pokrok o.z. V roku 2019 úspešne presadilo zákaz kožušinového chovu na Slovensku. Okrem festivalu Vegánske hody sa tak momentálne venuje programu Viac neznesiem! v rámci ktorého zabezpečuje záväzky od firiem ukončiť používanie vajec z klietkového chovu. Humánny pokrok sídli v Bratislave a v súčasnosti má 8 zamestnancov.

V prípade záujmu pošlite najneskôr do stredy 23. septembra do 23:59 emailom na martin.smrek@humannypokrok.sk nasledovné dokumenty:

 1. štruktúrovaný životopis

 2. motivačný list

 3. vypracovanú úlohu so zadaním: “Ako by ste cez sociálne siete Jem pre Zem odkomunikovali verejnosti, prečo by sa mali zapojiť do rastlinnej výzvy“, pričom je potrebné vypracovať vizuálnu aj textovú časť.

Vybraných uchádzačov a uchádzačky pozveme na pohovory, ktoré sa budú konať formou videohovoru v týždni od 28. septembra do 2. októbra 2020.