fbpx

O Projekte

Jem pre Zem je projekt, ktorý inšpiruje a podporuje jednotlivcov i gastronómov v rozvoji udržateľného stravovania, pretože to, čo máme na tanieri dnes, rozhoduje o tom, čo tu po nás zostane zajtra.

Názov projektu Jem pre Zem odráža misiu udržateľného a ohľaduplného stravovania voči našej planéte. Rastlinným stravovaním pomôžeme planéte vysporiadať sa s environmentálnym preťažením, ktorému v súčasnosti čelí. Preto je vzdelávanie o udržateľnom spôsobe stravovania pre Zem, ako aj pre náš život na nej, kľúčové.

Projekt Jem pre Zem Vám prináša všetko, čo potrebujete vedieť o rastlinnej strave – o rastlinných výrobkoch, receptoch, rastlinných nákupoch či rastlinnom “jedení vonku”,

Misia

Rozvoj a približovanie rastlinného stravovania

Vízia

Spoločnosť, v ktorej sa udržateľnosť nosí na tanieroch

Hodnoty

  • udržateľnosť
  • ochrana životného prostredia
  • ochrana voľne žijúcich aj hospodárskych zvierat
  • zdravie

prečo to robíme?

Rastlinná strava pomáha bojovať proti klimatickým zmenám, znečisťovaniu životného prostredia, odlesňovaniu, nadmernému plytvaniu pitnou vodou, a tak prispieva k ochrane voľne žijúcich, ale aj hospodárskych zvierat.

Znižuje znečisťovanie životného prostredia

Podiel živočíšnej výroby na celosvetových emisiách je 14,5%. Toto číslo je väčšie ako vytvára celosvetová cestná, lodná a vzdušná doprava dohromady. Rastlinná strava preto výrazne redukuje znečisťovanie životného prostredia, ktoré sa podpisuje na súčasných klimatických zmenách.

Zabraňuje odlesňovaniu

Chov dobytka dnes zaberá 83% celosvetovej hospodárskej pôdy. Vedci tvrdia, že vylúčením konzumácie mäsa a mliečnych výrobkov by sa  toto číslo dalo zredukovať o viac než 75 %, čo je plocha ušetrenej pôdy porovnateľná s USA, Čínou, Európskou úniou či Austráliou. 

Šetrí pitnú vodu

Živočíšna výroba využíva masívne množstvá pitnej vody. Na výrobu 0,5 kg hovädzieho steaku to je 9000 litrov vody, počínajúc chovom a končiac spracovaním mäsa do podoby, v akej sa objavuje na našich tanieroch. Rastlinná strava nám preto umožňuje spomínané číslo výrazne zredukovať.

Zabraňuje strate biodiverzity a ochraňuje zvieratá

60% celosvetovej straty biodiverzity je zapríčinených mäsitou stravou. Tá totiž vyžaduje rozsiahle pestovanie plodín určených na kŕmenie chovných zvierat na územiach pôvodne zarastených zeleňou a obývaných divým živočíšstvom. Rastlinná strava dokáže tento fakt výrazne ovplyvniť a prispieť tak ochrane celosvetového rastlinstva a voľne-žijúcich či hospodárskych zvierat.

Rastlinná strava využíva všetky chutné plody Zeme tak, ako naše staré mamy využívali svoju záhradku. Jedlá pozostávajúce zo strukovín, obilnín, zeleniny, ovocia, orechov a semienok môžu odľahčiť organizmus a zlepšiť trávenie. Taktiež slúžia ako prevencia srdcovo-cievnych chorôb, cukrovky typu B, niektorých druhov rakoviny a obezity.

Mnohé celosvetovo uznávané dietetické či zdravotné organizácie považujú vyváženú čisto rastlinnú stravu za vhodnú pre všetky vekové kategórie a/alebo za základ zdravej stravy.

Najväčším trendom roku 2019 je podľa magazínu The Economist práve rastlinné stravovanie, ktoré naďalej naberá na obrátkach.

Tento trend prišiel na Slovensko pomerne rýchlo a rovnakým tempom si získal aj svojich prívržencov. Prieskum agentúry Focus preukázal, že na Slovensku to je až 1/3 populácie, ktorá výrazne znižuje spotrebu živočíšnych výrobkov a nahrádza ju rastlinnou stravou. Preto sme sa rozhodli podnikom, ktoré sa tohto trendu ešte nestihli chopiť, pomôcť.