ROZVÍJAJTE RASTLINNÉ STRAVOVANIE

Vy už viete, ako môžete prispieť k zníženiu klimatickej krízy. Každý z nás môže začať od seba, a to znižovaním spotreby živočíšnych produktov. Teraz môžete urobiť viac, inšpirovať aj ďalších ľudí, aby do svojho jedálnička zaraďovali čo najviac rastlinných produktov. Práve to je spôsob, akým môžete rozvíjať rastlinné stravovanie a bojovať proti environmentálnemu preťaženiu efektívnejšie.

Ukážte aj ostatným, aké jednoduché je stravovať sa ohľaduplne k našej planéte. 
Upozorňujte výrobcov a predajcov potravín na rastúci trend rastlinného stravovania a motivujte ich k ďalšiemu zaraďovaniu nových rastlinných produktov. 

Len ľuďia ako ste Vy, ktorým záleží na tom, čo tu po nás zanecháme pre budúce generácie, môžu prispieť k zvráteniu klimatických zmien.

Venujte 2 % svojich daní a rozvíjajte udržateľné stravovanie už dnes!

 

Pre poukázanie 2 % z dane Vám stačia tieto 2 údaje:
 
Obchodné meno (názov): HUMÁNNY POKROK O.Z.
IČO: 42272262

POSTUP pri poukázaní 2 % sa líši podľa toho, či si daňové priznanie podávate sami alebo to urobí za Vás zamestnávateľ:

1. Požiadate svojho zamestnávateľa aby Vám vystavil ročné Zúčtovanie zaplatených preddavkov na daň.
2. Odovzdajte mu na vyplnenie Potvrdenie o zaplatení dane z príjmov zo závislej činnosti.
3. Z potvrdenia si zistíte dátum zaplatenia dane a viete si vypočítať 2 % z Vašej zaplatenej dane (riadok 24 – daň znížená o daňový bonus), ktoré môžete našej organizácii darovať. Minimálna výška podľa zákona je 3 €.
4. Tieto informácie uvediete vo Vyhlásení o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby.
5. Vyhlásenie spolu s potvrdením doručte najneskôr do 30. apríla na daňový úrad podľa Vášho bydliska.

Ak ste v minulom roku odpracovali aspoň 40 dobrovoľníckych hodín pre akúkoľvek organizáciu, môžete našej organizácii darovať až 3 % z daní. K tomu je potrebné k Vyhláseniu a potvrdeniu pripojiť aj Potvrdenie o vykonaní dobrovoľníckej činnosti, ktoré Vám vydá organizácia, kde ste dobrovoľníctvo absolvovali.

 1. Vypočítajte si:
  a) 2 % z Vašej zaplatenej dane – to je maximálna suma, ktorú môžete v prospech prijímateľa poukázať, ak ste v danom roku neboli dobrovoľníčkou/dobrovoľníkom alebo dobrovoľnícky odpracovali menej ako 40 hodín. Táto suma však musí byť minimálne 3 €.
  b) 3 % z Vašej zaplatenej dane, ak ste v danom roku odpracovali dobrovoľnícky minimálne 40 hodín a získate o tom Potvrdenie od organizácie/organizácií, pre ktoré ste v minulom roku dobrovoľnícky pracovali.

 2. V daňovom priznaní pre fyzické osoby sú uvedené kolónky na poukázanie 2 % (3 %) z dane v prospech 1 prijímateľa. Údaje, ktoré potrebujete do daňového priznania uviesť:

  Obchodné meno (názov): HUMÁNNY POKROK O.Z.
  IČO: 42272262

 3. V tlačive prosím zaškrtnite príslušný súhlas so zaslaním Vašich údajov (meno a adresa), aby sme vedeli, kto nás podporil.
 4. Riadne vyplnené daňové priznanie:
  a) odošlite v lehote na podanie daňového priznania elektronicky na Finančnú správu a v tomto termíne aj zaplaťte daň z príjmov.
  b) ak nemáte povinnosť elektronickej komunikácie – vytlačte a doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania (zvyčajne do 30. marca) na daňový úrad podľa Vášho bydliska a v tomto termíne aj zaplaťte daň z príjmov.
 5. Ak ste poukázali 3 % z dane, povinnou prílohou k Daňovému priznaniu je aj Potvrdenie o odpracovaní minimálne 40 hodín dobrovoľníckej činnosti, ktoré Vám vydá organizácia, v ktorej ste dobrovoľnícky tieto hodiny odpracovali.
 6. Daňový úrad po kontrole údajov a splnení všetkých podmienok má zákonnú lehotu 90 dní na to, aby previedol sumu, ktorú ste poukázali, v prospech Vami vybraného prijímateľa. 

1. Vypočítajte si Vaše 1 % (2 %) z dane z príjmov právnickej osoby– to je maximálna suma, ktorú môžete poukázať v prospech prijímateľa. Poukázať môžete aj menej ako 1 % (2 %), musí však byť splnená podmienka minimálne 8 € na jedného prijímateľa.

2. Ak právnická osoba (firma) za rok 2021 až do termínu na podanie daňového priznania a zaplatenie dane v roku 2022 (zvyčajne do 31.3.) nedarovala financie vo výške minimálne 0,5 % z dane na verejnoprospešný účel (aj inej organizácii, nemusí byť iba prijímateľovi), tak môže poukázať iba 1 % z dane – vyznačí v daňovom priznaní, že poukazuje iba 1 % z dane.
Ak právnická osoba (firma) za rok 2021 až do termínu na podanie daňového priznania a zaplatenie dane v roku 2022 (zvyčajne do 31.3.) darovala vo výške minimálne 0,5 % z dane na verejnoprospešný účel (aj inej organizácii, nemusí byť iba prijímateľovi), tak môže poukázať 2 % z dane – označí v daňovom priznaní, že poukazuje 2 % z dane.

3. V daňovom priznaní pre právnické osoby sú uvedené kolónky na poukázanie 1 % (2 %) z dane v prospech prijímateľov. 
Údaje, ktoré potrebujete do daňového priznania uviesť:

Obchodné meno (názov): HUMÁNNY POKROK O.Z.
IČO: 42272262

4. V kolónke 5 uveďte, koľkým prijímateľom chcete podiel zaplatenej dane poukázať.

5. Ak súhlasíte so zaslaním údajov (obchodné meno alebo názov, sídlo a právna forma) Vami určenému prijímateľovi, zaškrtnite súhlas so zaslaním údajov.

Tlačivá si môžete stiahnuť tu:

Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby:

Potvrdenie o zaplatení dane z príjmov zo závislej činnosti: