Porovnanie možných odpovedí v prieskumoch Focus: november 2017, január 2019, december 2019, november 2020, november 2021, december 2022


LinkedIn
Facebook
Twitter