,

Vyhľadať

Jednotná sadzba DPH na živočíšne mlieka a ich rastlinné alternatívy v Česku

Ministerstvo financií Česka zaradilo rastlinné alternatívy mlieka, takisto ako živočíšne mlieko, medzi produkty so zníženou sadzbou DPH po tom, čo sa proti znevýhodňovaniu ľudí s alergiou na mliečnu bielkovinu postavila aj splnomocnenkyňa pre ľudské práva. Na Slovensku sa naďalej na rastlinné alternatívy mlieka uplatňuje dvojnásobne vyššia sadzba DPH oproti živočíšnemu mlieku.

Bratislava 22. júna 2023 – Splnomocnenkyňa pre ľudské práva v Česku, Klára Šimáčková Laurenčíková, sa spolu s Ministerstvom zdravotníctva a Ministerstvom miestneho rozvoja Česka postavila proti vyššej sadzbe DPH na rastlinné alternatívy mlieka oproti živočíšnemu mlieku. To by totiž mohlo viesť k znevýhodňovaniu mnohých ľudí, ktorí z rôznych dôvodov nemôžu alebo nechcú konzumovať živočíšne mlieko. Preto apelovala, aby Ministerstvo financií zaviedlo jednotnú DPH na rastlinné alternatívy mlieka a živočíšne mlieko.

Svoju pripomienku odôvodnila tým, že vyššia sadzba DPH na rastlinné alternatívy, oproti živočíšnemu mlieku, by diskriminovala mnohých ľudí: so zdravotným postihnutím, s určitým náboženským vyznaním či svetonázorom, ktorí z rôznych dôvodov nemôžu alebo nechcú konzumovať mlieko. Česká vláda na začiatku júna zapracovala tieto pripomienky do konsolidačného balíčka a zaradila rastlinné alternatívy mlieka do zníženej sadzby DPH. Česko tak patrí k ďalším krajinám EÚ ako Dánsko, Portugalsko, ale aj Bulharsko, v ktorých sa na rastlinné alternatívy mlieka uplatňuje rovnaká sadzba DPH ako na živočíšne mlieko, informuje program Jem pre Zem, ktorý v polovici mája spustil petíciu, ktorá žiada jednotnú sadzbu DPH pre živočíšne produkty a ich rastlinné alternatívy.

„Na rozdiel od Česka platia ľudia na Slovensku za rastlinné alternatívy mlieka naďalej dvakrát vyššiu sadzbu DPH oproti živočíšnemu mlieku. Štát týmto spôsobom znevýhodňuje mnohých ľudí na základe ich zdravotného stavu. Mnohým ľuďom s alergiou na mliečnu bielkovinu alebo s intoleranciou na laktózu kompletne nahrádzajú rastlinné alternatívy mlieka funkciu živočíšneho mlieka a sú často nezameniteľnou súčasťou ich jedálnička. Napriek tomu za rastlinné alternatívy musia ľudia platiť dvakrát vyššiu sadzbu DPH ako iní ľudia za živočíšne mlieko,” vysvetluje Marian Milec z programu Jem pre Zem.

Rastlinné alternatívy sú oproti ich živočíšnym náprotivkom všeobecne udržateľnejšie. Napríklad pri výrobe rastlinnej alternatívy mlieka na sójovej báze sa priemerne vyprodukuje 3-krát menej skleníkových plynov a využije sa 22-krát menej vody ako pri výrobe takého istého množstva živočíšneho mlieka. „Mnohí si rastlinné alternatívy kupujú v snahe žiť ohľaduplnejšie voči životnému prostrediu. Štát by mal prestať nespravodlivou DPH trestať ľudí za to, že sa rozhodli bojovať proti klimatickej kríze aj zmenou svojho jedálnička. A opatrenie, ktoré prijali v Česku, by malo byť inšpiráciou aj pre Slovensko, aby túto neprávosť odstránilo,” dodáva Marian Milec.
Na Slovensku aktuálne prebieha kampaň, Spravodlivá DPH v košíku, súčasťou ktorej je aj petícia, ktorá žiada jednotnú sadzbu DPH pre živočíšne produkty a ich rastlinné alternatívy. Od nedávneho spustenia v máji ju už podpísalo 3 035 ľudí. Verejnosť môže túto iniciatívu podporiť podpisom petície na stránke kampane www.spravodlivadph.sk.

Páči sa? Zdieľajte!