fbpx

Mladé firmy s rastlinnou ponukou čaká súboj

Bratislava, 17. 8. 2021 – Začínajúce firmy, ktoré chcú rozšíriť ponuku rastlinných jedál na trhu, si zmerajú sily počas druhého ročníku súťaže Plant-Powered Startup Pitch.

Stiahnuť tlačovú správu vo formáte .docx
Stiahnuť grafiky ku tlačovej správe

Práve sa spúšťa registrácia startupov a začínajúcich firiem do súťaže, ktorá si kladie za cieľ pomôcť naštartovať na Slovensku výrobu rastlinných potravín a inovatívnych riešení v oblasti stravovania. Záujemcovia a záujemkyne sa môžu registrovať do konca septembra. Tri najúspešnejšie nápady budú mať príležitosť odprezentovať sa 14. októbra, počas konferencie Plant-Powered Perspectives. Výherca získa praktické ceny, ktoré pomôžu pri propagácii projektu a jeho ďalšom raste.

Cieľom súťaže Plant-Powered Startup Pitch je podporiť začínajúce firmy a nápady, ktoré majú potenciál rozšíriť ponuku či zvýšiť dostupnosť rastlinných potravinových produktov. Slováci a Slovenky preukázali, že trend rastlinných potravín vedia podnikateľsky využiť. Na našom území operuje viacero firiem, ktoré svoje rastlinné potravinové produkty vyvážajú vo veľkej miere aj do zahraničia, a prezentujú tak slovenskú kvalitu. Súčasne s tým, ako záujem o rastlinné potraviny rastie, vzniká stále viac firiem, ktoré reagujú na rastúci dopyt.

Do súťaže sa môžu prihlásiť firmy a startupy, ktoré majú potenciál zvýšiť dostupnosť a zastúpenie rastlinných potravín a jedál na slovenskom trhu. Nezáleží na tom, v akej fáze sa práve zúčastnené projekty nachádzajú. Súťaž je určená zaujímavým nápadom, ktoré čakajú na realizáciu, ale aj naplno rozbehnutým startupom, ktoré hľadajú príležitosť ako sa posunúť ďalej.

Na výhercu čaká okrem finančnej odmeny aj možnosť propagácie cez mnohé kanály, cielené na širokú verejnosť, ale aj odborné média, ktoré pomôžu projekt zviditeľniť medzi B2B odberateľmi. Víťaz sa môže taktiež tešiť na mentoring od lídra na trhu, od ktorého získa cenné rady a know-how. O svojej skúsenosti hovorí Kristína Centárová, spoluzakladateľka spoločnosti Plant Cow, ktorá sa stala víťazom minulého ročníku súťaže: „Súťaž Plant-Powered Startup Pitch bola skvelou skúsenosťou, ktorá nám najmä výrazne pomohla zviditeľniť sa v komunite ľudí, ktorí sa zaujímajú o rastlinné stravovanie. Vďaka výhre sme tiež získali cenný mentoring a finančnú odmenu, ktorú sme využili na rozvoj,“ a o konferencii, počas ktorej sa prezentovali finalisti, dodáva, „Samotná konferencia nám priniesla veľa nových poznatkov o trhu s rastlinnými produktmi a množstvo cenných kontaktov, ktoré pretrvávajú dodnes.“

Súťaž Plant-Powered Startup Pitch organizuje program Jem pre Zem, ktorý presadzuje udržateľné spôsoby stravovania a robí ich dostupnejšími. „Už dnes vidíme viacero slovenských firiem, ktoré vyrábajú rastlinné potravinové produkty, ktoré svojou kvalitou silno konkurujú aj v zahraničí. Sme však presvedčení, že skutočný potenciál slovenských firiem v tejto oblasti ešte len čaká na objavenie. Preto chceme podporiť začínajúce firmy na ich ceste,“ vysvetľuje dôvody organizovania súťaže Marian Milec, manažér programu Jem pre Zem.

Prihlášky do súťaže je možné vyplniť najneskôr do 1. 10. 2021 cez formulár na stránke plantpoweredperspectives.sk. Na stránke sa záujemcovia a záujemkyne dozvedia aj ďalšie podrobnosti súťaže.

###

O programe Jem pre Zem:

Jem pre Zem je neziskový program, ktorého poslaním je presadzovať udržateľné spôsoby stravovania a robiť ich dostupnejšími.

Projekt pôsobí v dvoch oblastiach: u jednotlivcov podporuje záujem o rastlinné stravovanie a uľahčuje im častejšie zaraďovanie rastlinných jedál. Zároveň zvyšuje dostupnosť rastlinných produktov a jedál na trhu budovaním prostredia, v ktorom je rozširovanie ponuky o takéto potraviny výhodné, atraktívne a jednoduché.

Kontaktná osoba:

Marian Milec

marian.milec@jemprezem.sk

+421 948 847 652

Páči sa? Zdieľajte!

Share on facebook
Share on pinterest
Share on twitter
Share on linkedin