Postup pri vytváraní rebríčka reštaurácií a bistier s ponukou rastlinných jedál počas pandémie koronavírus

1. Tvorba databázy prevádzok

Databáza hodnotených podnikov bola vytvorená pomocou zoznamu reštaurácií zostaveného OZ Humánny pokrok v rámci projektu Zachráň rastlinné gastro. Do databázy boli zaradené prevádzky zo spomenutého zoznamu, poskytujúce služby počas obdobia 30. 3. 2020 – 4. 4. 2020. Do hodnotenia sa dostalo 57 podnikov.*

2. Prieskum ponuky a služieb

Po vytvorení databázy nasledoval prieskum ponúk všetkých zariadení. Prieskum sa zameriaval na stálu ponuku rastlinných jedál v jedálnom lístku, na dostupnosť rastlinného denného menu a extra sortimentu, možnosť využiť služby podniku cez víkend a možnosť platby kartou a donášky jedla. Použité boli informácie dostupné na portáloch Wolt a Bistro.sk a na webových, prípadne facebookových stránkach podniku. Z dôvodu snahy o čo najvyššiu objektívnosť hodnotenia sa prieskum nezameriaval na kvalitu jedla a jeho chuť.

3. Hodnotené kategórie a ich váhu uvádzame nižšie.

podiel jednotlivých kategórii na hodnotení

Počet rastlinných jedál v stálej ponuke (polievky, hlavné jedlá, dezerty)
Max 35 % hodnotenia
Aby hodnotenie nebolo výrazne skreslené množstvom jedál v ponuke (častokrát veľmi podobných), pri narastajúcom počte jedál bolo bodové ohodnotenie prideľované podľa kľúča nižšie. Po jednom bode dostali prevádzky za prvých desať hlavných jedál a polievok, následne sa počet pridelených bodov za ďalšie jedlá v ponuke znižoval. Dvadsiate prvé a ďalšie jedlo v ponuke už bodované nebolo.

halvne jedla bodovanie
dezerty bodovanie
Body boli následne prepočítané na percentá. Podnik, ktorý získal najviac bodov v tejto kategórii, dostal plných 35 % z celkového hodnotenia. Ďalej boli na percentá prepočítané body všetkých ostatných prevádzok.

Denné menu
Max 30 % hodnotenia
Denné menu malo na celkovom hodnotení až 30 % podiel. Dôvodom je, že poskytuje zákazníkom možnosť objednať si z rovnakej prevádzky každý deň iné jedlo a zároveň má spravidla výhodnejšiu cenu.

Otvorené cez víkend
Max 5 % hodnotenia
Hodnotilo sa, či je prevádzka schopná zabezpečiť rastlinné jedlo minimálne jeden víkendový deň (sobota/nedeľa).

Možnosť platby kartou
Max 13 % hodnotenia
Platba kartou zvyšuje komfort pri objednávaní. Navyše umožňuje zákazníkom pri platení minimalizovať kontakt, čo považujeme najmä v súčasnej situácii za výhodu.

Možnosť donášky
Max 10 % hodnotenia
Táto kategória sa zameriava na možnosť donášky jedla zákazníkovi, bez ohľadu na to, či donášku zaisťuje samotná prevádzka, alebo využíva služby tretích strán.

Donáška cez Wolt/Bistro.sk
Max 5 % hodnotenia
Dodatočne ohodnotená bola možnosť donášky prostredníctvom služieb Wolt a Bistro.sk, ktoré v súčasnosti predstavujú pre väčšinu zákazníkov najjednoduchší spôsob objednania donášky jedla.

bodovanie ponukanych donaskovych sluzieb

Možnosť objednať extra sortiment (napr. potraviny)
Max 2 % hodnotenia
Možnosť objednať si okrem vareného jedla aj ďalší sortiment (napr. čerstvé potraviny) je príjemným bonusom pre zákazníka podniku. Keďže sa rebríček zameriava na hodnotenie reštaurácií a bistier s rastlinnou ponukou, táto kategória sa na celkovom hodnotení podieľa iba 2 %.

Cieľom hodnotenia bolo pomôcť zákazníkom zorientovať sa v ponuke reštaurácií a bistier, ktoré ponúkajú rastlinné jedlá, a na jednom mieste zhromaždiť informácie o rozsahu ich rastlinnej ponuky, dostupnosti donášky či platby kartou a iné. Druhotným cieľom bolo poukázať na to, že aj v náročných časoch, súvisiacich s pandémiou koronavírusu, pretrváva u ľudí žijúcich na Slovensku veľký záujem o rastlinné jedlá. Všetky prevádzky v tomto hodnotení, bez ohľadu na konečné umiestnenie v rebríčku, sa dokázali rýchlo prispôsobiť aktuálnej situácii. Pokrytím dopytu po rastlinných jedlách zároveň prispievajú k udržateľnejšiemu životnému štýlu.

Hodnotenie prevádzok a všetky informácie sú poskytované na základe našich vedomostí a dostupných dát v dobe spracovania. Napriek snahe o ponúknutie čo najpresnejších informácii, nie je možné garantovať ich úplnú spoľahlivosť.

* Ponuka podnikov sa neustále mení a zároveň takmer denne pribúdajú nové reštaurácie s ponukou rastlinných jedál. Pri našom hodnotení sme vychádzali z dát dostupných ku dňu 4. 4. 2020.