Rastlinné stravovanie na Slovensku v roku 2019

Výskumná správa na stiahnutie v PDF

Projekt Jem pre Zem prináša analýzu prieskumu rastlinného stravovania a nákupného správania sa na Slovensku, ktorá ukázala rastúci trend znižovania spotreby mäsa a živočíšnych výrobkov na Slovensku.

Cieľom prieskumu bolo zmapovať rastúci trend rastlinného stravovania na Slovensku. Zameriavali sme sa preto najmä na oblasti znižovania spotreby mäsa a živočíšnych výrobkov –  ako mäso, mliečne výrobky, či vajcia – a nákupného správania domácností na Slovensku. Výsledky prieskumu poukázali na rastúci trend znižovania spotreby mäsa a živočíšnych výrobkov na Slovensku a po prvýkrát ukázali podiel domácností, ktoré nakupujú rastlinné alternatívy mäsa, syrov a mliečnych výrobkov.

Prieskum rastlinného stravovania na Slovensku vykonala pre projekt Jem pre Zem, ktorý sa venuje rozvoju rastlinného stravovania na Slovensku, agentúra Focus. Dotazovanie prebiehalo osobne v dňoch 2.12.-9.12. 2019 na vzorke 1008 respondentov, starších ako 18 rokov.

Znižovanie spotreby mäsa a živočíšnych výrobkov

V tejto časti prieskumu respondenti/ky odpovedali na otázku: „Ktoré z nasledujúcich tvrdení najlepšie vystihuje Vaše súčasné stravovanie?” s možnosťami:

  • „Som vegán/ka.”
  • „Som vegetarián/ka.”
  • „Konzumujem mäso a živočíšne výrobky, ale postupne znižujem ich spotrebu.”
  • „Konzumujem mäso a živočíšne výrobky, ale zvažujem, že ich budem v budúcnosti konzumovať menej ako je tomu dnes.”
  • „Konzumujem mäso a živočíšne výrobky, ale neuvažujem o tom, že ich budem v budúcnosti konzumovať menej ako je tomu dnes.”.

Prieskum ukázal, že v roku 2019 už 40,9 % ľudí znižovalo alebo zvažovalo znížiť svoju spotrebu živočíšnych výrobkov. V roku 2017 to bolo 32,3 % ľudí a za dva roky tak tento segment vykázal viac než 26% rast. V roku 2019 sa 0,5 % respondentov/tiek stravovalo vegánsky, 3 % vegetariánsky, 14,7 % znižovalo svoju spotrebu živočíšnych výrobkov a ďalších 22,7 % zvažovalo svoju spotrebu znížiť. Pričom v roku 2017 sa 0,4 % stravovalo vegánsky, 1,4 % vegetariánsky, 13,2 % znižovalo svoju spotrebu živočíšnych výrobkov, a 17,3 % zvažovalo znížiť svoju spotrebu.

Najvýraznejšie rozdiely v stravovacích preferenciách boli medzi mužmi a ženami. Viac než polovica žien (51,5 %) uviedla, že už svoju spotrebu mäsa a živočíšnych výrobkov znižuje alebo zvažuje znížiť. Pričom 0,4 % zo žien boli vegánky, 4,9 % boli vegetariánky, 20 % znižovalo spotrebu, a a 26,2 % zvažovalo znižovanie spotreby.

Z mužov svoju spotrebu mäsa a živočíšnych výrobkov znižovalo alebo znížiť zvažovalo 29,6 %, pričom 0,7 % bolo vegánmi, 0,9 % vegetariánmi, 9,1 % znižovalo spotrebu a 18,8 % ju znižovať zvažovalo.

Z vekových skupín v znižovaní spotreby živočíšnych výrobkov vedú ľudia vo veku 18 až 24 rokov, z ktorých až 9,5 % uviedlo, že sa stravuje vegetariánsky a ďalších 21 % že už znižuje svoju spotrebu. V súhrnnej kategórii ľudí znižujúcich alebo zvažujúcich zníženie spotreby mäsa a živočíšnych výrobkov sú však výsledky medzi skupinami 18 – 24 rokov, 25 – 34 rokov, a 35 – 44 rokov porovnateľné a pohybujú sa tesne nad hranicou 45 % všetkých opýtaných.

Najvyššie podiely ľudí znižujúcich alebo zvažujúcich zníženie spotreby mäsa a živočíšnych výrobkov možno nájsť aj medzi študentmi a študentkami (48,1 %). Z nich 8,6 % bolo vegetariánmi/kami, 23,7 % znižovalo spotrebu a 15,8 % zvažovalo znižovanie spotreby. Rovnako medzi vzdelanostnými kategóriami dominovali v znižovaní spotreby mäsa a živočíšnych výrobkov ľudia s ukončeným vysokoškolským vzdelaním (47,9 %), pričom 1,5 % z nich sa stravovalo vegánsky, 3,3 % vegetariánsky, 18,3 % znižovalo spotrebu, a 24,8 % zvažovalo znižovanie spotreby.

Nakupovanie rastlinných alternatív mäsa, syrov a mliečnych výrobkov

Prvýkrát bolo v tomto prieskume merané aj nákupné správanie respondentov/tiek a výsledky ukázali, že toto korešponduje s ich uvádzanými stravovacími návykmi. Približne 4 z 10 respondentov a respondentiek uviedlo, že ich domácnosť v roku 2019 nakupovala ako rastlinné alternatívy mäsa a údenín, tak aj syrov a mliečnych výrobkov.

 

Respondenti/ky odpovedali na otázku: „Ktoré z nasledujúcich potravín ste si kúpili Vy alebo Vaša domácnosť počas posledných 12 mesiacov a ako často?” S troma variantami:

  • „A. Rastlinné alternatívy mäsa a údenín (ako sú napríklad sójové párky a salámy, rastlinné burgre, rastlinné údeniny, tempeh, seitan, sójové kocky či sójové plátky, kukuřízek)”
  • „B. Rastlinné alternatívy mlieka a jogurtov (ako napríklad sójové, ovsené, ryžové, pohánkové mlieko, sójové či kokosové jogurty, ryžový puding, zakysaný sójový nápoj, sójové latté, zmrzlina na báze orechových mliek)”
  • „C. Rastlinné alternatívy syrov (ako napríklad rastlinné syry na báze kokosového tuku alebo orechov, tofu, roztierateľné rastlinné syry)”

Rastlinné alternatívy mäsa a údenín

Pri rastlinných alternatívach mäsa a údenín uviedlo 21,6 % opýtaných, že si ich v domácnosti roku 2019 zakúpili 1-2 krát a 14,8 % uviedlo ich zakúpenie 3 a viackrát. Rastlinné alternatívy mäsa a údenín si tak v roku 2019 zakúpilo aspoň raz 36,4 % domácností.

Rastlinné alternatívy mlieka a jogurtov

Pri rastlinných alternatívach mlieka a jogurtov uviedlo 21,1 % opýtaných, že si ich v domácnosti roku 2019 zakúpili 1-2 krát, a 17,8 % uviedlo ich zakúpenie 3 a viackrát. Rastlinné alternatívy mlieka a jogurtov si tak v roku 2019 zakúpilo 38,9 % domácností.

Rastlinné alternatívy syrov

Pri rastlinných alternatíach syrov uviedlo 23,2 % opýtaných, že si ich v domácnosti roku 2019 zakúpili 1-2 krát a 18 % uviedlo ich zakúpenie 3 a viackrát. Rastlinné alternatívy syrov si tak v roku 2019 zakúpilo 41,2 % domácností.

Záver

Výsledky prieskumu ukazujú rastúci trend popularity rastlinného stravovania na Slovensku. Vidíme rast podielu ľudí stravujúcich sa vegánsky a vegetariánsky, rovnako ako aj tých, ktorí svoju spotrebu postupne znižujú alebo sa o jej znižovanie zaujímajú. Približne 4 z 10 domácností na Slovensku si v uplynulom roku zakúpili rastlinné alternatívy mäsa, syrov a mliečnych výrobkov. A čoraz viac môžeme vidieť popularitu znižovania spotreby mäsa a mliečnych výrobkov u mladých ľudí a ľudí s vysokoškolským vzdelaním. Tieto zistenia sú v súlade s vývojom v zahraničí a to ako u našich najbližších susedov tak aj vo zvyšku Európy, kde rastlinné stravovanie a znižovanie spotreby mäsa a živočíšnych výrobkov získava čoraz viac na popularite.