Vyhľadať

EÚ propaguje konzumáciu mäsa, zmeniť by to mohla nová politika

Bratislava, 18. 6. 2021 – Program Jem pre Zem vyzval ministra pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, aby podporil zmenu propagačnej politiky EÚ. Žiada, aby prispievala ku klimatickým a environmentálnym cieľom.

Stiahnuť tlačovú správu vo formáte .docx

Zdroj: canva.com
 

Európska komisia v týchto dňoch posudzuje, ako aktuálne nastavenie propagačnej politiky poľnohospodárskych výrobkov prispieva k udržateľnej poľnohospodárskej výrobe a spotrebe. V rámci posudzovania tiež prebieha verejná konzultácia. Z toho dôvodu vyzval neziskový program Jem pre Zem ministra pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, aby podporil zmenu propagačnej politiky EÚ tak, aby stimulovala predaj udržateľných poľnohospodárskych výrobkov. Jem pre Zem zároveň nabáda verejnosť, aby sa zapojila do konzultácie a podporila tak úpravu tejto politiky.

Propagačná politika EÚ sa zameriava na podporu propagácie potravinových výrobkov. Pomáha zvyšovať povedomie o kvalite týchto výrobkov s pôvodom v EÚ či otvárať nové a rozvíjať existujúce trhy. Schéma doteraz umožňovala použiť peniaze daňových poplatníkov a poplatníčok EÚ aj na podporu konzumácie mäsa.

Jem pre Zem tvrdí, že by tieto financie mali byť použité iba na propagáciu výrobkov, ktoré predstavujú udržateľnejšiu alternatívu. Riešenie vidí v podpore výrobkov na rastlinnom základe.

„Výroba živočíšnych produktov predstavuje pre životné prostredie často oveľa väčšiu záťaž ako výroba rastlinných produktov. Preto je nutné, aby propagačná politika EÚ v oblasti poľnohospodárskych výrobkov podporovala záujem o potraviny na rastlinnom základe, ktoré sú udržateľnejšou alternatívou k živočíšnym produktom,“ vysvetľuje Marian Milec, koordinátor Jem pre Zem, a dodáva, „zároveň by sa tak podarilo lepšie zosúladiť túto propagačnú politiku s európskou stratégiou Z farmy na stôl.“

Podľa stratégie Z farmy na stôl, ktorú prijal Brusel v roku 2020, môže obmedzenie konzumácie spracovaného mäsa, a naopak zvýšenie konzumácie rastlinných potravín, znížiť negatívny dopad na životné prostredie [1].

Súčasný potravinový systém, ktorý obsahuje vysoké zastúpenie živočíšnych produktov, vytvára veľké množstvo skleníkových plynov. Nedávna štúdia, zverejnená v prestížnom časopise Science, hovorí, že aj v prípade, ak by sa podarilo okamžite zastaviť emisie skleníkových plynov zo všetkých ostatných oblastí ľudskej činnosti, samotný potravinový systém spôsobí, že by sa veľmi pravdepodobne nepodarilo udržať nárast priemernej teploty pod úrovňou 1,5 °C a pravdepodobne ani pod 2 °C, oproti predindustriálnej dobe [2]. Zamedzenie nárastu teploty o viac ako 1,5 °C je nutné na to, aby bolo možné vyhnúť sa veľmi vážnym následkom klimatickej krízy.

Dopad výroby živočíšnych produktov na naše životné prostredie preto rozdeľuje názory na to či by malo byť aj naďalej možné dotovať kampane na podporu konzumácie mäsa, mlieka a vajíčok z rozpočtu EÚ. Jem pre Zem preto vyzýva ľudí, aby sa do 23. júna zapojil do verejnej konzultácie.

 

[1] A Farm to Fork Strategy: for a fair, healthy and environmentally-friendly food system. In: . Brusel, rok 2020. Dostupné z: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:52020DC0381

[2] CLARK, Michael A., Nina G. G. DOMINGO, Kimberly COLGAN, Sumil K. THAKRAR, David TILMAN, John LYNCH, Inês L. AZEVEDO a Jason D. HILL. Global food system emissions could preclude achieving the 1.5° and 2°C climate change targets. Science [online]. 2020, 370(6517), 705-708 [cit. 2021-6-17]. ISSN 0036-8075. Dostupné z: https://science.sciencemag.org/content/370/6517/705 doi:10.1126/science.aba7357

###
 
O projekte Jem pre Zem:
 

Jem pre Zem je neziskový program, ktorý sa zameriava na rozvoj rastlinného stravovania na Slovensku. Hlavnou náplňou programu je podpora udržateľného stravovacieho systému.

Projekt pôsobí v dvoch oblastiach: podporuje záujem o rastlinné stravovanie u jednotlivcov a uľahčuje im častejšie zaraďovanie rastlinných jedál. Zároveň zvyšuje dostupnosť rastlinných produktov a jedál na trhu budovaním prostredia, v ktorom je rozširovanie ponuky o takéto jedlá výhodné a jednoduché.

 

Kontaktná osoba:

Marian Milec
Marian.milec@jemprezem.sk
+421 948 847 652
 
 
 
 

Páči sa? Zdieľajte!