Vyhľadať

Postup hodnotenia ponuky rastlinných alternatív v hodnotení Rastlinný reťazec roka 2022

Za účelom získavania údajov a ich vzájomného porovnania sme v rámci každého reťazca zaradeného do prieskumu navštívili päť prevádzok. Zber údajov prebiehal v období máj – jún 2022, v rôznych mestách po celom Slovensku.

Hodnotené boli produkty v piatich hlavných kategóriách a 26 podkategóriách. Úlohou účastníkov a účastníčok prieskumu bolo zmapovať, koľko produktov z každej kategórie je k dispozícii v konkrétnom obchode. Prieskum nezahŕňal nápoje (okrem rastlinného mlieka), ovocie, zeleninu, cestoviny, obilniny a pod., ktoré sú samozrejme rastlinného pôvodu. Dôraz sa kládol na produkty, ktoré sú alternatívou ku živočíšnym produktom. Pri hodnotení sme zohľadňovali bežnú ponuku reťazcov, započítané neboli dočasné, či akciové položky.

Zamerali sme sa na tieto skupiny potravín:

  1. Rastlinné alternatívy mäsa a mäsových výrobkov (párky, salámy, klobásy, fašírky, alternatívy rýb, tofu, tempeh a pod.)
  2. Rastlinné alternatívy mlieka a mliečnych výrobkov (mlieko, jogurty, smotana, syr, zmrzlina a pod.)
  3. Rastlinné sladkosti a pochutiny (sušienky, oplátky, čipsy, tyčinky, čokoláda a pod.)
  4. Rastlinné polotovary a hotové jedlá (mrazené/chladené hlavné jedlá a prílohy, lasagne, pizza, čerstvé polievky, pripravené šaláty a pod.)
  5. Rastlinné omáčky, dipy a nátierky (ohrievateľné omáčky na cestoviny, dressingy, sladké a slané nátierky a pod.)

Zozbierané údaje boli spracované pomocou medzinárodného nástroja určeného priamo na účely prieskumu. Pri počítaní finálneho skóre mali jednotlivé podkategórie odlišnú váhu, napríklad alternatívy mäsa mali väčšiu váhu ako rastlinné sladkosti. Do tohto skóre bol následne započítaný ako jeden z faktorov aj celkový počet potravinových položiek zalistovaných v danom reťazci, aby bol zohľadnený pomer rastlinných produktov voči celkovej ponuke potravín.

So zaradením do hodnotenia sme oslovili aj slovenský reťazec Coop Jednota, ktorý účasť v Rastlinnom reťazci roka už po druhý krát odmietol. 

Hodnotenie obchodných reťazcov a všetky informácie v ňom sú poskytované na základe našich vedomostí a dostupných dát v dobe spracovania. Napriek snahe o ponúknutie čo najpresnejších informácii, nie je možné garantovať ich 100 % presnosť.

Páči sa? Zdieľajte!