Vyhľadať

Traja z piatich ľudí súhlasia s jednotnou DPH na živočíšne produkty a ich rastlinné alternatívy

Bratislava, 28. 1. 2022: Traja z piatich ľudí na Slovensku si myslia, že živočíšne výrobky a ich rastlinné alternatívy by mali podliehať rovnakej sadzbe DPH. Realita je však iná.

Stiahnuť tlačovú správu vo formáte.docx

upečené mäso
Zdroj Pexels, Bulut Tuncay

Podľa prieskumu agentúry Focus až 60,4 % ľudí na Slovensku súhlasí s tým, že mäso a mliečne výrobky by mali podliehať rovnakej sadzbe DPH ako ich rastlinné alternatívy. Nesúhlasí iba jedna pätina (21,8 %) opýtaných a 17,8 % nevie odpovedať. Napriek tomu na Slovensku podliehajú rastlinné alternatívy dvojnásobne vyššej sadzbe DPH ako ich náprotivky živočíšneho pôvodu.

Tieto dosiaľ nepublikované dáta zverejnil program Jem pre Zem. Prieskum realizovala agentúra Focus v novembri minulého roka na vzorke 1 005 respondentov a respondentiek z celého Slovenska.

Základná sadzba dane z pridanej hodnoty je vo výške 20 %, avšak na vybrané druhy tovaru a služieb je možné uplatniť zníženú daň 10 %. Spomedzi potravín podliehajú zníženej sadzbe DPH napríklad mäso, mlieko a mnohé mliečne výrobky. Aktuálne sa dokonca hovorí o ešte výraznejšom znižovaní DPH na tieto produkty. Rastlinné alternatívy, ktoré zákazníkom a zákazníčkam slúžia ako náhrada týchto produktov, však podliehajú štandardnej sadzbe 20 %.

Je potrebné, aby sme aj na Slovensku nastavili spravodlivú sadzbu DPH. Nemôžeme trestať vyššími cenami ľudí, ktorí sa rozhodli pre udržateľnejšie rastlinné alternatívy s nižším dopadom na životné prostredie a už vôbec nie ľudí, ktorým alergie či intolerancie neumožňujú konzumovať napríklad mliečne výrobky. Aj dáta nám ukazujú, že väčšina Slovákov a Sloveniek podporuje rovnaké zdanenie,“ komentuje výsledky prieskumu Marian Milec z programu Jem pre Zem. Živočíšne produkty majú často oveľa vyššiu uhlíkovú stopu ako ich rastlinné alternatívy. Napríklad pri výrobe rastlinných alternatív mlieka sa pri porovnaní s kravským mliekom vyprodukuje priemerne iba jedna tretina skleníkových plynov. Súčasné zdaňovanie potravín túto skutočnosť zatiaľ nereflektuje.

Zavedenie rovnakej sadzby DPH podporujú aj mnohí výrobcovia potravín. „Keďže Európa aj prostredníctvom stratégie Európskej komisie Z farmy na stôl odporúča daňovo zvýhodniť rastlinné potraviny, v našom prípade by bolo potrebné zbaviť sa tohto unikátu a dosiahnuť jednotnú sadzbu dane pre potraviny s rastlinným aj živočíšnym pôvodom,“ tvrdí výkonný riaditeľ Slovenského združenia pre značkové výrobky (SZZV), Ľubomír Tuchscher. Podľa SZZV by mohla jednotná sadzba DPH na živočíšne produkty a rastlinné alternatívy pomôcť zvýšiť aj potravinovú bezpečnosť. „Hoci máme na Slovensku významný potenciál vďaka domácej produkcii rastlinných potravín zvýšiť potravinovú bezpečnosť, nastavením vyššej DPH vytvárame u cenovo citlivých spotrebiteľov skôr prekážky v dostupnosti tejto potravinovej kategórie,“ dopĺňa Tuchscher.

Záujem o rastlinné alternatívy živočíšnych produktov rastie aj na Slovensku. Už dnes sú rastlinné alternatívy mliek, jogurtov či mäsových výrobkov bežnou súčasťou ponuky najväčších obchodných reťazcov s potravinami. Tieto produkty kupujú prevažne spotrebitelia a spotrebiteľky, konzumujúci aj živočíšne produkty, ktorí z rôznych dôvodov zaraďujú do svojich jedálničkov aj rastlinné alternatívy. „Dôvody, prečo ľudia volia rastlinné alternatívy, sa rôznia. Niektorí chcú svojim výberom potravín pomôcť životnému prostrediu, iní chcú vyskúšať niečo nové a obohatiť svoju stravu. Častým dôvodom je tiež zdravý životný štýl,“ hovorí Milec a dodáva, „Nemôžeme však zabúdať ani na ľudí, ktorí trpia potravinovými alergiami či intoleranciami.“

Poslanci a poslankyne z Výboru pre pôdohospodárstvo a životné prostredie prišli pred pár dňami s návrhom na dočasné zníženie DPH na potraviny, ktoré už dnes podliehajú zníženej sadzbe DPH. V praxi by to mohlo znamenať, že mnohé živočíšne výrobky by mali štvornásobne nižšiu sadzbu DPH ako rastlinné alternatívy s rovnakým využitím.

###

O programe Jem pre Zem:

Jem pre Zem je neziskový program, ktorého poslaním je presadzovať udržateľné spôsoby stravovania a robiť ich dostupnejšími.

Projekt pôsobí v dvoch oblastiach: u jednotlivcov podporuje záujem o rastlinné stravovanie a uľahčuje im častejšie zaraďovanie rastlinných jedál. Zároveň zvyšuje dostupnosť rastlinných produktov a jedál na trhu budovaním prostredia, v ktorom je pre firmy rozširovanie ponuky o takéto potraviny výhodné, atraktívne a jednoduché.

Kontaktná osoba:

Marian Milec

marian.milec@jemprezem.sk

+421 948 847 652

Páči sa? Zdieľajte!