,

Vyhľadať

Väčšina Slovákov a Sloveniek si myslí, že mäso a mliečne výrobky majú mať rovnakú DPH ako rastlinné alternatívy

Väčšina ľudí na Slovensku súhlasí s tým, že mäso a mliečne výrobky by mali podliehať rovnakej sadzbe DPH, ako ich rastlinné alternatívy. V súčasnosti však za mnohé rastlinné alternatívy platíme až dvojnásobnú DPH, ako za ich náprotivky živočíšneho pôvodu. Niektorí výrobcovia hovoria o znevýhodňovaní veľkej skupiny spotrebiteľov a spotrebiteliek.

Stiahnuť tlačovú správu vo formáte docx
Interaktívne grafy k voľnému použitiu

Pixabay: Kevin Phillips

Bratislava, 14. marca 2023 – Podľa prieskumu, ktorý pre Jem pre Zem vypracovala agentúra Focus v decembri 2022, 58 % opýtaných súhlasilo s tvrdením, že „Mäsové a mliečne výrobky by mali podliehať rovnakej sadzbe dane z pridanej hodnoty (DPH), ako ich rastlinné alternatívy.“ S týmto tvrdením nesúhlasilo 29 % opýtaných a takmer 13 % nevedelo odpovedať. Pozitívny pohľad na jednotné zdaňovanie týchto produktov prevládal naprieč celým politickým spektrom. Medzi voličstvom každej z 9 najčastejšie menovaných volebných strán (v čase prieskumu) bolo viac ľudí, ktorí s rovnakým zdanením súhlasili, než tých, ktorí s ním nesúhlasili. Aj medzi ľuďmi, ktorí neboli rozhodnutí, koho by volili, prevládal súhlas s rovnakou sadzbou DPH.

Na Slovensku sa na niektoré potraviny uplatňuje znížená 10 percentná DPH. Medzi takto zvýhodnené potraviny patria napríklad rôzne druhy mäsa a rybích produktov, mlieko a mnohé mliečne produkty, ale aj zelenina. Na druhej strane potraviny s rastlinným zložením, ktoré ľudia používajú rovnako, ako daňovo zvýhodnené živočíšne produkty podliehajú 20 % sadzbe. „Je nepochopiteľné, že u nás štát trestá vyššou DPH ľudí, ktorí trpia rôznymi potravinovými intoleranciami alebo alergiami, a rovnako aj tých, ktorí sa snažia kúpou rastlinných potravinových produktov dbať o životné prostredie alebo svoje zdravie,“ tvrdí Marian Milec, manažér programu Jem pre Zem a dodáva. „Na Slovensku potrebujeme spravodlivú DPH, ktorá zabezpečí rovnaké podmienky všetkým spotrebiteľom a spotrebiteľkám.“

Rastlinné alternatívy mliek, mliečnych produktov či mias si kupujú najčastejšie ľudia, ktorí konzumujú aj produkty živočíšneho pôvodu. Dnes však za ne platia dvojnásobnú sadzbu DPH. „V našom ponímaní majú obe tieto kategórie význam v stravovaní a vo výžive, a rovnako by mali mať aj rovnocenné podmienky na trhu. Aktuálny stav rozdielnej sadzby DPH považujeme za diskriminačný pre spotrebiteľov, ktorí vyhľadávajú produkty na rastlinnej báze zo zdravotných, etických, či ekologických dôvodov, alebo pre spestrenie jedálnička.“ tvrdí Marián Jánoš, riaditeľ Danone pre Českú republiku a Slovensko.

Podľa Jánoša by sa zmena DPH mala prejaviť aj v našich peňaženkách. „Zníženie sadzby DPH z aktuálnych 20 % na 10 % má byť benefitom práve pre spotrebiteľa vďaka poklesu predajnej ceny. V tejto oblasti už existuje skúsenosť z roku 2020, kedy došlo k zníženiu sadzby DPH v niektorých kategóriách potravín, čo bolo automaticky premietnuté do zníženia spotrebiteľských cien a nasledované rastom spotreby vo väčšine dotknutých kategórií.“

O znevýhodňovaní spotrebiteľov a spotrebiteliek hovorí aj Milan Pašmík, predseda predstavenstva Slovenskej firmy McCarter. „Vyššia DPH objektívne diskriminuje vegánov ale aj ľudí s mliečnymi intoleranciami, ktorých je medzi nami viac ako 60 %, cenovo týmto znevýhodňujeme práve ľudí, ktorí majú snahu zdravšie sa stravovať.“

Dvojaká sadzba DPH môže viesť k neférovým podmienkam na trhu. Produkty, ktoré súperia o rovnakého spotrebiteľa či spotrebiteľku a majú rovnaké použitie, majú významne rozdielnu štartovaciu pozíciu. „Kategória produktov na rastlinnej báze má v porovnaní s mliečnymi výrobkami vážnu nevýhodu v podobe vyššej DPH a Slovensko v porovnaní s vyspelým svetom vytvára bariéru pre podporu zdravšieho spôsobu života,“ upozorňuje Pašmík.

S jednotným zdaňovaním mäsa, mliečnych produktov a ich rastlinných alternatív súhlasí na Slovensku až dvojnásobne viac ľudí v porovnaní s tými, čo s jednotnou DPH nesúhlasia. Napriek tomu aj naďalej platia spotrebitelia a spotrebiteľky dvojnásobnú DPH za rastlinné potravinové produkty.

###

O programe Jem pre Zem:

Jem pre Zem je neziskový program, ktorého poslaním je presadzovať udržateľné spôsoby stravovania a robiť ich dostupnejšími.

Projekt pôsobí v dvoch oblastiach: u jednotlivcov podporuje záujem o rastlinné stravovanie a uľahčuje im častejšie zaraďovanie rastlinných jedál. Zároveň zvyšuje dostupnosť rastlinných produktov a jedál na trhu budovaním prostredia, v ktorom je rozširovanie ponuky o takéto potraviny výhodné, atraktívne a jednoduché.

Kontaktná osoba:

Marian Milec

marian.milec@jemprezem.sk

+421 948 847 652

Páči sa? Zdieľajte!