Vyhľadať

Rastlinné alternatívy mlieka nebudú podliehať novej dani z cukru

Prešlo iba pár dní, odkedy Ministerstvo financií prevzalo hromadnú pripomienku od programu Jem pre Zem. Žiadali o vyňatie rastlinných alternatív mliek zo zoznamu sladených nápojov, ktoré budú dodatočne zdanené. S výsledkom sú spokojní, rastlinné alternatívy mlieka sa dostali do zoznamu produktov, na ktoré sa daň zo sladených nápojov nevzťahuje.

Stiahnuť tlačovú správu vo formáte odt
Stiahnuť grafiku

Bratislava, 15.5.2024: Ministerstvo financií nakoniec súhlasilo s vyňatím rastlinných alternatív mliek z návrhu zákona o dodatočnej dani na sladené nápoje. Pritom v pôvodnom návrhu sa mala nová daň uplatňovať nielen napríklad na kolové nápoje, šumienky či energetické nápoje, ale aj na rastlinné alternatívy mlieka. Jem pre Zem uviedlo, že hromadnú pripomineku podali s cieľom zamedziť ďalšiemu zdražovaniu rastlinných alternatív mliek, ktoré sú na trhu aj tak znevýhodnené. Už dnes je na ne uplatnená dvojnásobne vyššia DPH v porovnaní s ich živočíšnymi náprotivkami, ktoré podliehajú zníženej sadzbe DPH.

Zavedenie dodatočnej dane na rastlinné alternatívy mlieka by znamenalo znevýhodnenie ľudí, ktorí zo zdravotných dôvodov nemôžu konzumovať živočíšne mlieko alebo si ho nechcú kupovať, pretože sa snažia pri výbere svojej stravy myslieť na životné prostredie. „Slováci a Slovenky majú záujem znižovať konzumáciu produktov živočíšneho pôvodu. Často siahajú po rastlinných alternatívach mlieka kvôli potravinovej alergii či intolerancii, pretože kravské mlieko im spôsobuje zdravotné problémy. Iní chcú žiť udržateľnejšie, a preto volia rastlinné alternatívy mlieka ako variant, ktorý je šetrnejší k životnému prostrediu,“ hovorí Marian Milec, manažér programu Jem pre Zem.

Hromadnú pripomienku za vyňatie rastlinných alternatív mliek z predmetu dane zo sladených nápojov podporilo behom pár dní viac ako 1 400 ľudí. „V Jem pre Zem sa snažíme o zvyšovanie dostupnosti rastlinných alternatív pre každého. Zapojenie sa do pripomienkového konania bolo pre nás prirodzeným krokom, ktorý napomáha rozvoju rastlinného stravovania. Potešilo nás, že sa verejnosť v tak krátkom čase postavila proti znevýhodneniu ľudí, ktorí si rastlinné alternatívy mlieka kupujú zo zdravotných dôvodov alebo kvôli udržateľnosti,“ dodáva Milec.

Svoje pripomienky ku návrhu tohto zákona podal aj Inštitút moderného spotrebiteľa či strana SaS. Podľa správy od Ministerstva financií, vyšlo ministerstvo spotrebiteľom a podnikateľským subjektom v ústrety a návrh zákona zohľadní niekoľko zmien. Po novom by nemali dani zo sladených nápojov podliehať okrem rastlinných nápojov (rastlinných alternatív mlieka) ani proteínové nápoje, sladené mliečne či jogurtové nápoje alebo voľno predajné šumivé vitamínové tablety.

###

Celé znenie hromadnej pripomienky nájdete na stránke Jem pre Zem: https://jemprezem.sk/dan-na-sladene-napoje/

Zmeny v návrhu zákona zverejnilo Ministerstvo financií v tlačovej správe na stránke: https://www.mfsr.sk/sk/media/tlacove-spravy/mf-sr-ukoncilo-mpk-k-navrhu-zakona-dani-zo-sladenych-napojov.html

O programe Jem pre Zem:

Jem pre Zem je neziskový program, ktorého poslaním je presadzovať udržateľné spôsoby stravovania a robiť ich dostupnejšími.

Projekt pôsobí v dvoch oblastiach: u jednotlivcov podporuje záujem o rastlinné stravovanie a uľahčuje im častejšie zaraďovanie rastlinných jedál. Zároveň zvyšuje dostupnosť rastlinných produktov a jedál na trhu budovaním prostredia, v ktorom je rozširovanie ponuky o takéto potraviny výhodné, atraktívne a jednoduché.

Aktuálne je Jem pre Zem tiež iniciátorom petície za Spravodlivú DPH. Požadujú vyrovnanie rozdielu v sadzbe DPH na rastlinné alternatívy a ich náprotivky živočíšneho pôvodu. V súčasnosti je na mnohé rastlinné alternaty uplatnená až dvojnásobne vyššia DPH v porovnaní s ich náprotivkami živočíšneho pôvodu. Viac o tejto problematike a zapojení sa nájdete na webovej stránke: https://www.spravodlivadph.sk/#rastlinne-alternativy

Kontaktná osoba:

Marian Milec

marian.milec@jemprezem.sk

+421 948 847 652

Páči sa? Zdieľajte!