,

Vyhľadať

Ekologickejšia konzumácia mäsa? Kultivované mäso čoskoro aj u nás, hovorí šéf českého startupu

Roman Kříž, predseda predstavenstva Bene Meat. Zdroj: Roman Kříž

Predstavte si, že viete svojim zákazníčkam a zákazníkom ponúknuť mäso a mäsové výrobky, ktorými prispievate predovšetkým k výraznej ochrane životného prostredia znížením emisií skleníkových plynov a znečistenia vôd. A to spotrebiteľky a spotrebitelia vedia oceniť. Nie, nehovoríme o rastlinných náhradách mäsa. Hovoríme o mäse.

Podľa tohtoročného prieskumu Eurobarometer si až 77 % ľudí na Slovensku myslí, že klimatická zmena je veľmi vážny problém a 12 % ľudí si myslí, že ide o najzávažnejší problém, ktorému čelí svet [1]. Prieskum Európskej spotrebiteľskej organizácie BEUC z roku 2020 ukázal, že zákazníci a zákazníčky z 11 EU krajín (vrátane Slovenska) sú presvedčení, že udržateľnosť hrá určitú (42,6 %) až veľkú úlohu (16,6 %) v ich stravovacích návykoch [2].

Čo však so spotrebiteľkami a spotrebiteľmi, ktorí si plne uvedomujú dopad klimatickej krízy, ale konzumácie mäsa sa vzdať nechcú?

Riešením je kultivované mäso.

Ide o skutočné mäso, ktoré však nepochádza zo zabitého zvieraťa. Je vypestované v kontrolovaných podmienkach v laboratóriu, namnožením odobratých zvieracích buniek.

Nonsens? Ale kdeže! Čoskoro realita na našich pultoch.

Ako sa pestuje mäso?

V podstate je princíp jeho výroby pomerne jednoduchý:

Vezmete kúsok svalu, izolujete z neho bunky, ktoré tvoria sval, namnožíte ich aspoň päťdesiatkrát (aby to dávalo ekonomicky zmysel), necháte ich pospájať sa, aby vytvorili svalové vlákna a zodpovedajúcu štruktúru… A je to.[…],“ vysvetľuje predseda predstavenstva českého startupu Bene Meat Technologies, Roman Kříž, v rozhovore pre Jem pre Zem, ktorý nám poskytol pred jeho účasťou v nadchádzajúcej konferencii PlantPowered Perspectives Slovakia 2021.

Výrobca tak postupne namnoží bunky odobraté zvieraťu a získa skutočný mäsový produkt. V podstate namiesto chovu zvieraťa na mäso sa vypestuje len jeho mäso v čistých, kontrolovaných laboratórnych podmienkach. Takto vypestované mäso je v porovnaní s klasickým mäsom z veľkochovu odbremenené napríklad od kontaminácie rezíduami antibiotík a patogénnymi zoonotickými baktériami ako sú Salmonella, Campylobacter alebo E. coli, ktoré môžu mäso kontaminovať.

Kultivované mäso je neporovnateľne ekologickejšie v porovnaní s mäsom z veľkochovov zvierat, ktoré sú vo veľkej miere zodpovedné za súčasný stav klimatickej krízy. Je to preto nevyhnutná strava blízkej budúcnosti.

Dve ženy držia slaninu od Higher Steaks a Tailored Brands, vyrobenú kultiváciou zvieracích buniek.
Kultivované mäso zažíva celosvetový boom. Dnes už firmy dokážu vyrobiť širokú škálu produktov. Príkladom je kultivovaná slanina od Higher Steaks a Tailored Brands.
Zdroj: Higher Steaks and Tailored Brands na základe CC BY

Revolúcia 21.storočia: od chovu zvierat k pestovaniu mäsa

Nedávno uzrelo svetlo sveta oznámenie o otvorení prvej „nebitúnkovej“ továrne na komerčnú produkciu kultivovaného mäsa na svete. Otvorila ju v Izraeli firma Future Meat Technologies [3].

V oblasti kultivovaného mäsa však pôsobí dlhý zoznam firiem. K decembru 2020 to bolo konkrétne 76 startupov z celého sveta, ktoré sa výlučne zaoberajú vývojom buď vstupov do „vypestovania” kultivovaného mäsa alebo samotných koncových produktov. Medzi nimi sa nachádzajú aj spoločnosti z mnohých európskych krajín, napríklad Nemecka, Francúzska, Veľkej Británie, Holandska [4].

Vo svete hviezdi Singapur ako prvá krajina na svete, v ktorej regulatórne orgány oficiálne povolili komerčný predaj a konzumáciu kultivovaného mäsa [5]. 

V júli tohto roka oznámil vstup do segmentu kultivovaného mäsa aj najväčší potravinový konglomerát na svete, spoločnosť Nestlé. Tento krok je súčasťou ich stratégie navýšenia ponuky produktov s alternatívnymi proteínmi. Za týmto účelom sa spojilo práve s vyššie spomenutým izraelským startupom Future Meat Technologies [6].

Európska únia si tiež začína uvedomovať perspektívu kultivovaného mäsa a jeho dôležitosť v udržateľnom stravovaní obyvateľstva EÚ v súlade so stratégiou Z farmy na stôl (Farm to Fork). Preto už poskytla financovanie pre niektoré projekty, ktoré sa zaoberajú škálovaním a komercializáciou kultivovaného mäsa [7, 8].

V strednej Európe, konkrétne v Českej republike, sa venuje výskumu a vývoju technológie na výrobu kultivovaného mäsa spomínaný český startup Bene Meat Technologies, založený v roku 2020 [9].

Vezmete kúsok svalu, izolujete z neho bunky, ktoré tvoria sval, namnožíte ich aspoň päťdesiatkrát (aby to dávalo ekonomicky zmysel), necháte ich pospájať sa, aby vytvorili svalové vlákna a zodpovedajúcu štruktúru… A je to.

Roman Kříž, Bene Meat Technologies

Startup Bene Meat Technologies, ktorého názov sa skladá z latinského slova bene (dobrý) a anglického meat (mäso), sa zaoberá technológiou na výrobu čistého kultivovaného mäsa. Teda na rozdiel od niektorých konkurenčných startupov, bez kompromisov v podobe prímesí rastlinných proteínov.

Roman Kříž odhaduje, kedy by mohlo byť kultivované mäso v Európe komerčne dostupné: „[…] v horizonte troch až piatich rokov. Záleží na rýchlosti schvaľovacieho procesu […]“.

Viac informácií o Bene Meat technologies sa dozviete na konferencii Plant-Powered Perspectives Slovakia 2021, kde Roman Kříž vystúpi s prednáškou o výskume a vývoji technológií na výrobu kultivovaného mäsa v Českej republike.

Zdroje:

[1] Zvláštny Eurobarometer 513. Klimatické zmeny. Výsledky pre Slovensko. Európska komisia. Marec-apríl 2021.

[2] One Bite at a Time: Consumers and the Transition to Sustainable Food. Analysis of a survey of European consumers on attitude towards sustainable food. The European Consumer Organisation. Jún 2020.

[3]  World’s first lab-grown meat factory opens in Israel. News Corp Australia. 2021.

[4] Správa Good Food Institute o stave priemyslu kultivovaného mäsa z roku 2020.

[5] Eat Just lands first regulatory approval for cell-based meat. Food Dive. 2020.

[6] Nestlé Begins Cell-Based Meat Research with Israel’s Future Meat. Green Queen. 2021.

[7] A cost-effective production process to open worldwide the cultured meat market. Európska komisia. 2020.

[8] Industrialization and commercialization of a competitive, sustainable and consumer oriented alternative animal protein source. Európska komisia. 2020.

[9] Bene Meat Technologies. Controlled meat production.

Plant-Powered Perspectives banner

Páči sa? Zdieľajte!